Projekt na výstavbu úzkorozchodné železnice v prostorách LD Turnov

V roce 2014 se nám úspěšně podařilo projít celým schvalovacím aparátem a tak jsme mohli podepsat nájemní smlouvu v depu Turnov. Zde jsme posvětili spolupráci se spolky Kolej-klub a Klub přátel železnic českého ráje, jež zde provozují svoji sbírkovou, renovační a muzejní činnost na normálním rozchodu.

V roce 2015 jsme zahájili výstavbu prezenční dráhy v zadní části areálu podle zde přiloženého plánku.

Drážka bude dlouhá necelých 200 metrů, neni to sice mnoho, ale na prezenční činnost více než dostačující. Na obou koncích jsou plánována objízdná nádražíčka. V prostoru nově budovaného depa bude dostatečné kolejové rozvětvění pro renovační i prezenční činnost.