Projekt na výstavbu úzkorozchodné železnice v Nové Pace

Jednalo se o vystavbu uzkorozchodné drážky v lokalitě bývalého lomu, dnes známého jako střelnice. Bohužel zastupitelsto města nebylo tomuto projektu nakloněno, proto započalo hledání alternativního řešení.