BN30U

Typ:
Bn30u
Výrobce Vihorlat n.p., Snina
Typ motoru Škoda 2S110
Rozchod 600mm
Stav
Provozní, Před dokončením generální opravy