BN15R

Typ:
Bn15r
Výrobce ČKD Praha, závod Radotín
Výrobní číslo 9155, serie 007
Výrobní číslo převodové skříně
15135
Výrobní číslo motoru 139662
Typ motoru Slavia 1st120
Rozchod 600mm
Stav
Provozní